Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

 1. Super Mario-shoppen som är en del av Smooth Internet Group AB, 556936-4325 ansvarar för tävlingen och behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via E-post.
  Allmänna tävlingsvillkor
 2. Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt integritetspolicyn. Observera att tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt, om ej annat anges, vara bosatt i Sverige.
 3. Vinnaren kommer att bli kontaktad personligen via telefon, brev, e-post eller sociala medier. Därför behöver vi namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och användarnamn i sociala medier. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort eller användarnamn i sociala medier att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier.
 4. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av anställda på Super Mario-shoppen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Om Super Mario-shoppen, efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger Super Mario-shoppen rätt att (om möjligt) utse en ny vinnare i tävlingen.
 5. Anställda vid Super Mario-shoppen eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 6. Super Mario-shoppen tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererade eller för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet för tävlingen.
 7. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Super Mario-shoppen. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Super Mario-shoppen får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget i hela världen, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Super Mario-shoppen normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 8. Genom att godkänna tävlingsvillkoren intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse eller tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.
 9. Super Mario-shoppen förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande, om Super Mario-shoppen bedömer att den tävlande inte följer tävlingsreglerna eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Super Mario-shoppen beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 10. Svensk rätt tillämpas på dessa tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Leave a comment